جوانه‌ها

بازی دونفره با نقطه‌ها

 

 

کد بازی برای ملحق شدن:

 

یا

با

تا نقطه